Zelf ontslag nemen

Ik wil zelf ontslag nemen, hoe kan ik dat het beste doen?

Het komt vaak voor dat werknemers zelf ontslag willen nemen. Maakt u hetzelfde mee, doordat u uw werk, werkgever, leidinggevende of collega’s beu bent of wilt u ontslag nemen om aan een nieuwe baan te beginnen? Om welke reden u dan ook ontslag wilt nemen, er zijn een aantal wettelijke regelgevingen waar u rekening mee dient te houden. Neem dus niet halsoverkop ontslag uit emotie, maar neem de tijd om juridisch advies in te winnen anders verliest u uw recht op een WW-uitkering en transitievergoeding.

Om uw arbeidsrelatie/arbeidsovereenkomst te beëindigen is het van belang om te weten wat voor arbeidsovereenkomst u heeft. Voor iedere vorm gelden namelijk andere regels. Hieronder volgen een aantal arbeidsovereenkomsten met de daarbij behorende aspecten waar u op moet letten indien u ontslag wilt nemen. Bij een ontslag op staande voet raden wij u aan om direct contact met ons op te nemen. Bel voor gratis advies naar: 085- 130 2456.

Proeftijd

Zit u in uw proeftijd? Dan hoeft u geen rekening te houden met een opzegtermijn of de redenering achter uw besluit om ontslag te nemen. U kunt volstaan met een simpel bericht aan uw werkgever. Slechts indien uw werkgever vraagt om de reden, dient u uw redenering vrij te geven.

Waar u op moet letten:

 1. Uw proeftijd mag niet meer dan 2 maanden duren.
 2. Uw proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen. Dit betekent dat uw proeftijd in uw arbeidsovereenkomst moet zijn opgenomen.
 3. Bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of minder mag geen proeftijd worden overeengekomen.
 4. U mag ook ontslagen worden gedurende uw proeftijd als u ziek bent. U kunt dan een ziektewetuitkering aanvragen.
 5. U heeft geen recht op een WW-uitkering en transitievergoeding/ontslagvergoeding.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd/ vast contract

Ook indien u een vast contract heeft is het mogelijk om ontslag te nemen. Echter wordt vanwege de gevolgen, verlies op transitievergoeding en WW-uitkering, aangeraden om pas ontslag te nemen indien u een andere baan heeft.  Hieronder volgen een aantal aspecten waar u rekening mee dient te houden, zelfs als u al een nieuwe baan heeft.

Waar u op moet letten:

 1. U dient rekening te houden met een opzegtermijn.
 2. U heeft mogelijk geen recht op een WW-uitkering.
 3. U heeft mogelijk geen recht op een transitievergoeding/ontslagvergoeding.
 4. Kan uw werkgever zich niet vinden in uw keuze om ontslag te nemen, dan dient u uw arbeidsovereenkomst te laten ontbinden via de kantonrechter op grond van een van de wettelijke ontslaggronden.

Of u nu een nieuwe baan heeft of niet, uw recht op een ontslagvergoeding/transitievergoeding wilt u liever niet verliezen. Neem contact met ons op om te kijken naar mogelijkheden waarop u uw ontslag vorm kunt geven om zowel uw ontslagvergoeding en uw recht op een WW-uitkering niet mis te lopen. Bel voor gratis advies naar: 085- 130 2456.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd/ tijdelijk contract

Zelf ontslag nemen indien u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, ook wel een tijdelijk contract genoemd, is lastiger omdat een tussentijds opzegbeding in uw arbeidsovereenkomst moet zijn opgenomen. Dit tussentijds opzegbeding maakt het voor u en uw werkgever mogelijk om de voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst voortijdig op te zeggen. Indien dit tussentijds opzegbeding niet is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst dient u rekening te houden met het feit dat u schadeplichtig kunt worden gehouden door uw werkgever voor de resterende periode. 

Waar u op moet letten:

 1. U dient te onderzoeken of sprake is van een tussentijdse opzegbeding.
 2. Geen tussentijdse opzegbeding? U bent dan schadeplichtig.
 3. Met de tussenkomst van een arbeidsjurist kunt u ervoor zorgen om zonder tussentijds opzegbeding toch ontslag te nemen zonder schadeplichtig te zijn. Neem contact met ons op voor gratis advies hierover. Bel naar: 085- 130 2456.

Tips bij het nemen van ontslag

 1. Houd altijd rekening met de wettelijke opzegtermijn.
 2. Neem als eerst je bovenwettelijke vakantiedagen op.
 3. U kunt wel uw recht op een WW-uitkering behouden als u ontslag neemt, omdat uw partner verhuist. Neem contact met ons op om te bespreken of u aan de voorwaarden voldoet en hoe u dit het beste kunt vormgeven.
 4. Bij gezondheidsproblemen door uw werk kunt u ook uw recht op een WW-uitkering behouden.
 5. Bij ernstig verwijtbaar handelen door uw werkgever kunt u uw recht op een transitievergoeding behouden en mogelijk ook recht hebben op een billijke vergoeding met tussenkomst van een arbeidsjurist of advocaat.
 6. Nieuwe baan? Sta stil bij de mogelijkheid ontslagen te worden bij uw nieuwe baan. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering, omdat u verwijtbaar werkloos bent geworden. Uitzondering in het geval u kunt aantonen een vooruitzicht te hebben gehad van minstens een half jaar bij uw nieuwe baan.
 7. Win juridisch advies in en laat uw werkgever de kosten hiervan voldoen. bel naar: 085- 130 2456 en bespreek met ons op welke wijze u dit kunt bewerkstelligen.
ontslag op staande voet werkweigering