Ontslag via UWV

Ontslag via het UWV, wat nu?

U bent of wordt ontslagen en u heeft gehoord dat dit een ontslag via het UWV betreft. Uw werkgever dient de ontslagroute van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, het UWV, te volgen in twee gevallen: 

  1. Om bedrijfseconomische redenen zoals het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming.
  2. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Uw werkgever vraagt om een van de twee bovenstaande redenen bij het UWV toestemming voor uw ontslag. De toestemming wordt gegeven aan uw werkgever in de vorm van een ontslagvergunning.  Het UWV doet hier doorgaans 4 weken over. Indien u verweer indient bij het UWV doet het UWV hier langer over, omdat het UWV een hoor en wederhoor sessie inplant. U kunt dan tegengeluid laten horen. Staat u met lege handen? Nee, u staat niet met lege handen. U heeft in veel gevallen recht op een WW-uitkering en een transitievergoeding. Bovendien hangt het bij bedrijfseconomische gevallen af of sprake is van een regulier ontslag of een collectief ontslag. Van een regulier ontslag is sprake als  1-19 werknemers ontslagen worden. Van een collectief ontslag is sprake indien 20+ werknemers ontslagen worden. 

Voordelen collectief ontslag

Een collectief ontslag kan voordeliger voor u uitpakken, omdat uw werkgever in een bepaalde ontslagvolgorde, ook wel afspiegelingsbeginsel genoemd, de werknemers dient te ontslaan. Daarenboven dient uw werkgever een sociaal plan op te stellen. In een sociaal plan worden doorgaans bepalingen opgenomen die in uw voordeel kunnen vallen. Zo wordt doorgaans afgesproken dat uw werkgever eerst dient te kijken of u herplaatst mag worden. Ook wordt een hogere WW-uitkering en vergoeding van outplacement overeengekomen. 

Ons advies bij ontslag via het UWV

Het is raadzaam om direct juridisch advies in te winnen en u juridisch te laten bijstaan. Wacht hier niet te lang mee, omdat u slechts 2 maanden tijd heeft om dit ontslag bij de kantonrechter te vernietigen. Wij weten altijd raad met een ontslag via het UWV. Met onze tussenkomst kunnen wij uw recht op een WW-uitkering en transitievergoeding veilig stellen. Bovendien kunnen wij betere ontslagvoorwaarden en een hogere ontslagvergoeding voor u bedingen. Neem direct contact met ons op door te bellen naar: 085-130 2456. Het eerste gesprek en advies is altijd gratis.

Tips bij ontslag via het UWV

  1. Dien verweer in bij het UWV indien u het niet eens bent met het ontslag.
  2. Vraag een WW-uitkering aan.
  3. U heeft in veel gevallen recht op een transitievergoeding. Klik HIER voor meer informatie of  bel naar: 085- 130 2456.
  4. Win juridisch advies in en laat u juridisch bijstaan. Uw juridisch adviseur kan deze vorm van ontslag ombuigen naar een ontslag met wederzijds goedvinden en een hogere transitievergoeding en betere ontslagvoorwaarden voor u bedingen. Let op: Met tussenkomst van een juridisch adviseur wordt de transitievergoeding aanzienlijk verhoogd.
  5. U kunt tot slot dit ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Let er wel op dat u u juridisch laat bijstaan.
  6. Laat uw juridische kosten vergoeden door uw werkgever.
ontslag wat nu?