Ontslag met wederzijds goedvinden

Wat is een ontslag met wederzijds goedvinden?

Een ontslag met wederzijds goedvinden is voor een werknemer en werkgever de meest gunstige manier om de arbeidsrelatie te beëindigen. Bij deze vorm van ontslag zijn zowel de werkgever als werknemer het eens met de beëindiging van de arbeidsrelatie. Het ontslag met wederzijds goedvinden is voor de werkgever en werknemer gunstig, omdat de afspraken omtrent het ontslag in een overeenkomst worden opgenomen. De werkgever en werknemer zijn vrij om te onderhandelen over de afspraken. De overeenkomst waarin de afspraken worden opgenomen wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, ontslagvoorstel, beëindigingsvoorstel, exit-voorstel of ontbindingsvoorstel genoemd. 

Uw werkgever hoeft bij een ontslag met wederzijds goedvinden geen toestemming van het UWV te vragen voor het ontslag. Bovendien hoeft de gang naar de kantonrechter bij een ontslag met wederzijds goedvinden ook niet te worden gevolgd. Dit scheelt zowel u als uw werkgever kosten, tijd en energie.

Vaststellingsovereenkomst en valkuilen?

Hoewel 80 % van de ontslagsituaties in Nederland ontslagen met wederzijds goedvinden betreffen, zijn er een aantal aspecten waar u rekening mee dient te houden. In de praktijk gaat het immers vaak mis. Door de vaststellingsovereenkomst niet op de juridische juistheid en valkuilen te laten controleren, is de kans groot dat u uw recht op een WW-uitkering misloopt. Bovendien neemt u onnodig risico’s zoals een te lage ontslagvergoeding dat zal worden uitgekeerd. Ook neemt u risico’s met een  onjuiste eindafrekening en geen finale kwijting. Verder is de kans groot dat een overeengekomen concurrentiebeding van kracht blijft en uit wordt gegaan van een onjuiste fictieve opzegtermijn. Alleen al een onjuiste fictieve opzegtermijn kan ervoor zorgen dat het UWV een wachttermijn in rekening zal brengen. Dit houdt in dat dat de eerste maand of maanden geen WW-uitkering aan u zal worden uitbetaald.

Neem daarom geen risico’s en laat uw vaststellingsovereenkomst controleren op de juridische juistheid door een ervaren jurist en laat uw WW- uitkering veilig stellen. Wij doen dit gratis voor u door de kosten te verhalen op uw werkgever. Mail uw vaststellingsovereenkomst naar info@odh-legal.nl of bel naar: 085- 130 2456. 

Check op 10 belangrijke punten

 1. De hoogte van de vergoeding
 2. Recht op een WW-uitkering
 3. Fictieve opzegtermijn
 4. Vrijstelling van werk
 5. Pensioenafwikkeling
 6. Afwikkeling bedrijfseigendommen
 7. Postcontractuele bepalingen
 8. Getuigschrift en referenties
 9. Geheimhouding/ finale kwijting/ bedenktermijn
 10. Eindafrekening 
ontslag met wederzijds goedvinden

Tips bij een VSO

 1. Onderteken niets!
 2. Onderteken zeker niet als u ziek bent.
 3. Al ondertekend? U heeft 14 dagen om erop terug te komen.
 4. Laat een jurist uw vaststellingsovereenkomst controleren.
 5. Uw jurist zal onderhandelen voor een hogere ontslagvergoeding en betere ontslagvoorwaarden.
 6. Zorg ervoor dat uw werkgever uw juridische kosten zal betalen.