Dreigend ontslag

Ik denk dat mijn werkgever mij wil ontslaan, wat nu?

Heeft u het idee dat uw werkgever het liefst van u af wil en een ontslag snel volgt? Wilt u weten wat u moet doen en of uw werkgever u wel zomaar mag ontslaan? Hieronder vindt u middels gouden tips wat u bij een dreigend ontslag dient te doen. Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Voor een rechtsgeldig ontslag heeft uw werkgever een wettelijke ontslaggrond nodig en een goed onderbouwd ontslagdossier om deze ontslaggrond te bewijzen.  Hieronder ziet u uit welke ontslaggronden uw werkgever kan kiezen:

 1. Regelmatig ziekteverzuim;
 2.  Disfunctioneren;
 3. Verwijtbaar handelen of nalaten;
 4.  Werkweigering;
 5. Verstoorde arbeidsrelatie.
Omdat uw werkgever een goed onderbouwd ontslagdossier dient aan te leveren is het van belang dat u de opbouw van het ontslagdossier zoveel mogelijk dient te bemoeilijken. Dit dient u te doen door u te gedragen als een voorbeeldige werknemer die zich aan alle regelgeving en bedrijfsbeleid houdt. Heeft u een ontslagvoorstel gekregen van uw werkgever? Onderteken dit dan niet! De kans is namelijk groot dat u door het ondertekenen van het ontslagvoorstel uw recht op een WW-uitkering misloopt. Vraag om extra tijd om juridisch advies in te winnen en win vervolgens juridisch advies in. Over de kosten voor juridisch advies hoeft u niet in te zitten, wij zorgen er in de meeste gevallen voor dat uw werkgever deze kosten zal voldoen. Bel direct naar: 085- 130 2456 voor gratis advies.
 

Tips bij dreigend ontslag

 1. Leg uw werkzaamheden niet neer.
 2. Presteer voldoende of zelfs bovengemiddeld.
 3. Laat u niet negatief uit over het bedrijf/werkgever/leidinggevende of collega’s.
 4. Reageer enkel schriftelijk.
 5. Verzamel bewijs van goed gedrag/goede prestaties.
 6. Verzamel ook bewijs van eventuele waarschuwingen. Werkgevers zijn vaak geneigd waarschuwingen aan te dikken of te vermeerderen.
 7. Lever geen bedrijfseigendommen in om een verkapte instemming met het ontslag te voorkomen.
 8. Accordeer geen gespreksverslagen
 9. Teken geen ontslagvoorstel maar laat dit eerst controleren op de juridische juistheid om uw recht op een WW-uitkering niet te verliezen. Wij controleren ontslagvoorstellen gratis. Bel naar: 085- 130 2456.
Dreigend ontslag. vaststellingsovereenkomst controleren