Alles wat u moet weten over een ontslag op staande voet

Wij krijgen dagelijks veel vragen over het onderwerp ontslag op staande voet. Om u over het ontslag op staande voet te kunnen informeren beantwoorden wij in deze blog daarom de meest gestelde vragen over het ontslag op staande voet zoals: wat een ontslag op staande voet is, wat u kunt doen tegen een ontslag op staande voet, de procedures bij een ontslag op staande voet en de gevolgen van een ontslag op staande voet. In deze blog wordt u meegenomen in het zeer actueel onderwerp ‘ontslag op staande voet’ en delen wij belangrijke tips met u.

ontslag op staande voet. ontslag op staande voet

Werkgevers die willen ontslaan op staande voet

Wij beantwoorden de meest voorkomende vragen van werknemers die wij telefonisch binnen krijgen over het ontslag op staande voet. Indien wij merken dat de vraag naar informatie en tips vanuit het perspectief van een werkgever toeneemt, zullen wij ook hierover blogs schrijven. Tips voor een werkgever om een werknemer te ontslaan (op staande voet) zijn er zeker. Indien u uw werknemer wilt ontslaan op staande voet en dit op de juiste juridische wijze wilt doen, neem dan gauw contact met ons op via: 085- 130 2456. Onze arbeidsrechtjuristen die al langer dan 15 jaar gespecialiseerd zijn in het ontslagrecht kunnen u van een waterdicht advies voorzien.

1. Wat is een ontslag op staande voet?

Middels een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst door de werkgever of werknemer per direct opgezegd. Bij deze vorm van opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt geen opzegtermijn in acht genomen. Zodra het ontslag op staande voet is uitgesproken, eindigt dus terstond de arbeidsovereenkomst en dus ook de arbeidsrelatie. U mag dan geen werkzaamheden meer verrichten voor uw werkgever en als werkgever mag u geen werkzaamheden meer opdragen aan uw werknemer. Het ontslag op staande voet mag zowel mondeling als schriftelijk geschieden. In het gros van de gevallen wordt een ontslag op staande voet eerst mondeling gedaan en daarna schriftelijk bevestigd. In de praktijk komt het veel voor dat werkgevers hun werknemers ontslaan op staande voet. Of het ontslag op staande voet terecht is en of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is, is vaak nog maar de vraag.

Ervaring leert dat ongeveer 90 procent van de werknemers niet rechtsgeldig wordt ontslagen op staande voet en dat het gegeven ontslag op staande voet succesvol kan worden aangevochten.

TIP 1: Bewaar uw ontslagbrief goed.

Tip 2: Heeft uw werkgever het ontslag op staande voet niet schriftelijk bevestigd? Vraag uw werkgever het ontslag op staande voet zo snel mogelijk schriftelijk te bevestigen.

 

2. Wat kan ik doen tegen een ontslag op staande voet?

Veel werknemers denken dat zij tegen een gegeven ontslag op staande voet niets kunnen ondernemen. Het tegendeel is waar; een ontslag op staande voet kan echter in veel gevallen succesvol worden aangevochten en ongedaan worden gemaakt. Dit kan via een gerechtelijke procedure, maar dit kan ook buiten gerechtelijk geschieden. Zelf kunt u eerst een protestbrief schrijven tegen het ontslag op staande voet. Hierin geeft u aan het niet eens te zijn met het gegeven ontslag op staande voet. Van belang is dat u ook aangeeft beschikbaar te zijn en blijven voor de werkzaamheden. Wij adviseren u ook om een jurist in te schakelen. Uw jurist zal dan een sommatiebrief opstellen en versturen naar uw werkgever. Ook zal uw jurist proberen te schikken om het ontslag op staande voet ongedaan te krijgen.

Wij adviseren u om niet zelf te gaan schikken met uw werkgever, want dit gaat in de praktijk vaak mis. Indien het mis gaat heeft uw jurist een minder sterke onderhandelingspositie.

TIP 3: Schrijf een protestbrief.

Tip 4: Blijf beschikbaar voor werk.

Tip 5:  Wacht niet lang en onderneem direct actie. Om het ontslag op staande voet ongedaan te krijgen heeft u slechts 2 maanden de tijd. Onderneem dus snel actie, verspeel uw kansen niet. Neem gauw een jurist of advocaat in de arm en laat u juridisch bijstaan en adviseren. Wij hebben zowel juristen als advocaten voor u beschikbaar. Neem dus gauw vrijblijvend contact op door te bellen naar: 085- 130 2456. Het eerste juridische advies is gratis.

3. Ik ben ontslagen op staande voet, wat moet ik doen?

Ik ben ontslagen op staande voet, wat moet ik doen?” is een veel voorkomende vraag. Een ontslag op staande voet is vervelend vanwege de vergaande gevolgen. U mag niet meer werken, terwijl u gewend was te werken, u heeft geen recht op een WW-uitkering, u heeft geen recht op een ontslagvergoeding/transitievergoeding, u heeft kort gezegd het idee dat u te gronde gaat, vanwege de onzekere periode die u tegemoet gaat.

Ons advies bij een op staande voet ontslag

Bij een ontslag op staande voet en het niet weten wat u moet/kan doen, adviseren wij het volgende. Probeer geen beslissingen te nemen uit emotie, denk goed na en laat u juridisch bijstaan door een in het arbeidsrecht gespecialiseerde jurist alvorens u een overeenkomst ondertekent welke u door uw werkgever wordt voorgeschoteld. Laat uw werkgever weten dat u het niet eens bent met het ontslag op staande voet. Dit kunt u doen door een protestbrief te versturen naar uw werkgever. Hierin kunt u uw motivatie weergeven waarom u het niet eens bent met het ontslag op staande voet of de ontslagreden weerleggen. Om te voorkomen dat u werkweigering wordt verweten is het van belang dat u beschikbaar blijft voor werk en dit ook duidelijk doorgeeft aan uw werkgever.

Wat wij voor u kunnen doen bij een ontslag op staande voet

Wij kunnen voor u het ontslag op staande voet aanvechten bij uw werkgever en/of bij de kantonrechter. Wij zullen hiervoor eerst uw situatie beoordelen en een persoonlijke stappenplan/advies opstellen en deze met u bespreken alvorens wij van start gaan. Op basis van uw wensen treden wij in onderhandeling met uw werkgever om aan uw wensen te kunnen voldoen en om (minimaal) uw recht op een WW-uitkering te waarborgen. Wij onderhandelen voor onze cliënten ook altijd met de werkgevers om de juridische kosten van onze cliënten te voldoen. Doorgaans wordt ons verzoek door de werkgevers ook gehonoreerd. Dit betekent voor u gratis juridisch advies en bijstand bij uw ontslag op staande voet. 

Met onze tussenkomst regelen wij voor u doorgaans:

 1. Een WW-uitkering;
 2. Een hoge ontslagvergoeding;
 3. Goede ontslag voorwaarden;
 4. Vrijstelling van werk;
 5. Vergoeding van de juridische kosten.

TIP 6:  Onderteken niets! U kunt hiermee uw recht op een WW-uitkering en ontslagvergoeding mislopen.

TIP 7: Blijf niet alleen beschikbaar voor werk, maar laat uw werkgever ook weten dat u beschikbaar bent en blijft voor werk.

Tip 8: Voer uitsluitend schriftelijk correspondentie. Het is van belang dat u alles schriftelijk/ per e- mail doet, om bewijsmateriaal te verzamelen voor een eventuele gerechtelijke procedure.

4. Ik ben het niet eens met mijn ontslag op staande voet, wat nu?

Wij krijgen vaak van onze cliënten te horen dat zij het niet eens zijn met het ontslag op staande voet. In het gros van de gevallen wordt getwijfeld of stappen kunnen worden ondernomen tegen het ontslag op staande voet. Zie bovenstaande voor meer informatie over wat een ontslag op staande voet is en lees hieronder wat u kunt doen als u het niet eens bent met het ontslag op staande voet.

Kan ik iets doen tegen het ontslag op staande voet?

Het antwoord op de vraag of u iets kunt doen tegen een ontslag op staande voet is kort maar krachtig; ja, dat kan zeker!  Zelfs indien u u schuldig heeft gemaakt aan de ontslagreden, is de kans groot dat het ontslag ongedaan kan worden gemaakt met de tussenkomst van een arbeidsrecht jurist. 

5. Welke procedures zijn er bij een ontslag op staande voet?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee procedures; de gerechtelijke procedure en de buitengerechtelijke procedure.

Gerechtelijke procedure ontslag op staande voet

Om actie te ondernemen tegen het ontslag op staande voet, kunt u een gerechtelijke procedure starten. Middels een verzoekschrift verzoekt u de rechter om het ontslag op staande voet te vernietigen en om uw arbeidsrelatie met uw werkgever te herstellen (met doorbetaling van loon gedurende de verloren tijd door het gegeven ontslag op staande voet). U heeft ook de mogelijkheid om de rechter te verzoeken u een billijke vergoeding toe te kennen voor het gegeven ontslag op staande voet. Is een gerechtelijke procedure onvermijdbaar? Nee, dat is het zeker niet. U kunt het ontslag op staande voet ook buitengerechtelijk ongedaan krijgen. Wij proberen voor u altijd eerst het ontslag op staande voet ongedaan te krijgen via de buitengerechtelijke procedure.

 Buitengerechtelijke procedure ontslag op staande voet

Voorafgaand aan de gerechtelijke procedure bestaat de mogelijkheid om het ontslag op staande voet ongedaan te krijgen bij uw werkgever. Wij raden u aan om u zowel bij de buitengerechtelijke procedure als bij de gerechtelijke procedure te laten bijstaan door een ervaren arbeidsrechtjurist. Een arbeidsrechtjurist is op de hoogte van de meest recente wetgeving, de spelregels en de proceskansen. Uw jurist zal u gedurende de procedures bijstaan en u ontlasten van uw zorgen. Met de tussenkomst van een arbeidsrecht jurist zal uw recht op een WW-uitkering worden veilig gesteld en maakt u de meeste kans op een ontslagvergoeding en goede ontslagvoorwaarden. Wacht niet te lang en neem direct contact met ons op via: 085- 130 2456.

Tip 9:  In bepaalde gevallen kiezen werkgevers ervoor om hun werknemers een overeenkomst te laten ondertekenen. Het komt dan ook vaak voor dat een werknemer door ondertekening van deze overeenkomst zijn rechten weg speelt. Rechten zoals het recht op een WW-uitkering, ontslagvergoeding et cetera. Vaak verbindt uw werkgever een kort tijdsbestek aan de ondertekening van de overeenkomst. Vraag uw werkgever om meer tijd om juridisch advies in te winnen over de overeenkomst en win vervolgens juridisch advies in. Wij controleren dergelijke overeenkomsten gratis voor u. Bel naar: 085- 130 2456 of klik HIER om meer te lezen over dergelijke overeenkomsten, ook wel vaststellingsovereenkomsten/beëindigingsovereenkomsten/ontslagvoorstellen genoemd.

6. Wat zijn de gevolgen van een ontslag op staande voet?

Bij het bespreken van de gevolgen van een ontslag op staande voet is het relevant om een onderscheid te maken tussen een rechtsgeldig ontslag op staande voet en een niet rechtsgeldig ontslag op staande voet.

Gevolgen niet rechtsgeldig/onterecht ontslag op staande voet

Indien het gegeven ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is, doordat het bijvoorbeeld niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor een ontslag op staande voet of geen sprake is van een geldige reden ( ook wel dringende reden genoemd), dient onderscheid te worden gemaakt tussen het aanvechten van het gegeven ontslag op staande voet en het niet aanvechten van het gegeven ontslag op staande voet.

Indien u het niet rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet succesvol aanvecht, heeft u twee mogelijkheden:

 • U en uw werkgever kunnen kiezen voor een vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarbij de arbeidsovereenkomst middels wederzijds goedvinden wordt beëindigd. U kunt een vertrekvergoeding meekrijgen, de kosten voor de juridische bijstand kunnen vergoed worden en u behoudt dan uw recht op een WW-uitkering.
 • U en uw werkgever kiezen ervoor de arbeidsrelatie voort te zetten.

Indien u een niet rechtsgeldig ontslag op staande voet niet aanvecht binnen 2 maanden,  dan blijft het ontslag op staande voet staan en ondervindt u de gevolgen van een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Het is dus belangrijk om actie te ondernemen, want zonder actie komt het ontslag op staande voet niet automatisch te vervallen. Wij adviseren u om u te laten bijstaan door een ervaren arbeidsrecht jurist. Bij ons vindt u arbeidsrecht juristen en arbeidsrecht advocaten die gespecialiseerd zijn in het ontslagrecht. Neem dus gauw contact op voor een vrijblijvende intake door te bellen naar: 085- 130 2456.

Gevolgen rechtsgeldig/terecht ontslag op staande voet

Indien u rechtsgeldig bent ontslagen op staande voet ondervindt u de volgende gevolgen:

 • De arbeidsovereenkomst wordt terstond beëindigd;
 • Geen recht op een WW-uitkering of ziektewetuitkering;
 • Geen recht op loon;
 • Geen recht op het verrichten van uw werkzaamheden;
 • U bent schadeplichtig. U moet uw werkgever een gefixeerde schadevergoeding betalen.

 

Tip 10: Zelfs indien u uw werkgever een dringende reden heeft gegeven om u te ontslaan op staande voet, kan het ontslag op staande voet worden aangevochten en van tafel worden geveegd, indien het ontslag op staande voet niet aan alle wettelijke vereisten voldoet. Wij adviseren u om ook in het geval u terecht ontslagen bent op staande voet juridisch advies in te winnen. Bel naar: 085- 130 2456 voor gratis juridisch advies.

Hulp bij ontslag op staande voet

Ervaring leert dat ook een rechtsgeldig ontslag op staande voet succesvol kan worden aangevochten door een ervaren jurist. Denkt u dat het gegeven ontslag op staande voet terecht is, maar vindt u de gevolgen te vergaand? Schroom dan niet om contact op te nemen, want zelfs bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet kunnen wij veel voor u betekenen. Neem contact op door te bellen naar: 085- 130 2456 De dagen na het ontslag op staande voet zijn in veel gevallen bepalend voor de uitkomst. Onderneem dus snel actie bij een ontslag op staande voet.